Een goed afsprakensysteem staat garant voor het beperken van eventuele wachttijden – tijdig arriveren op de afspraak, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele vertragingen door filevorming in het verkeer en slechte weersomstandigheden, is een bepalende factor in het al dan niet ontstaan van wachttijden.