Gelieve tijdig (minstens 24 uren vooraf, tenzij bij overmacht) en telefonisch te verwittigen wanneer u de afspraak niet kan nakomen, zo niet kan een administratieve kost worden aangerekend

E-mail
Via e-mail kunnen geen medische vragen worden beantwoord – het medisch geheim en uw privacy zijn niet voldoende gegarandeerd en er is de (tuchtrechterlijke) verplichting en de verstandige raadgeving om patiënten daadwerkelijk te zien en te onderzoeken alvorens een advies te geven of een behandeling in te stellen.