Gelieve tijdig (minstens 24 uren vooraf, tenzij bij overmacht) en telefonisch te verwittigen wanneer u de afspraak niet kan nakomen, zo niet kan een administratieve kost worden aangerekend

E-mail
Via e-mail kunnen geen medische vragen worden beantwoord – het medisch geheim en uw privacy zijn niet voldoende gegarandeerd en er is de (tuchtrechterlijke) verplichting en de verstandige raadgeving om pati├źnten daadwerkelijk te zien en te onderzoeken alvorens een advies te geven of een behandeling in te stellen.