PET CT

In tegenstelling tot de hoger beschreven beeldvormende technieken die gebaseerd zijn op veranderingen in anatomische verhoudingen, structuur, vorm van organen of weefseldichtheid maakt de ‘positron emissie tomografie’ gebruik van wijzigingen in de stofwisseling (metabolisme) van bepaalde weefsels (tumoren, ontsteking).  Om de ‘metabole beelden’ ook anatomisch te kaderen werden geïntegreerde toestellen (koppeling van PET en CT) ontwikkeld en werd gelijktijdige evaluatie van zowel de structurele als de stofwisselingskenmerken van tumoren een feit.  Het onderzoek gebeurt bij voorkeur na een 6-tal uren vasten (op uitzondering van water en koffie/thee zonder suiker).  Anderhalf uur voorafgaand aan het onderzoek wordt een radio-actieve suikeroplossing in een ader toegediend via een infuusnaaldje.  Meld steeds vooraf als u diabetes hebt !  De eigenlijke procedure neemt 30 tot 60 minuten in beslag.