Elke medische handeling, uitgevoerd overeenkomstig de hoogste standaard van veiligheid en competentie, brengt een zeker risico op verwikkeling met zich mee – gezien de medische voorgeschiedenis en het gebruik van bepaalde medicamenten in ruime mate kunnen bijdragen tot het ontstaan ervan is het verstrekken van precieze informatie ter zake van uitzonderlijk belang.