Toedienen van medicatie bij een onderzoek: het toedienen van een kalmerend middel heeft een negatieve invloed op het reactievermogen zodat het rijden met de wagen of het besturen van een machine nadien verboden is voor het resterende deel van de dag – laat u desgevallend begeleiden door een derde die u veilig terug thuis brengt.

Gebruik van medicatie voorafgaand aan een onderzoek: noodzakelijke medicatie mag steeds worden ingenomen, ook als gevraagd wordt ‘nuchter’ te blijven, zij het liefst na samenspraak met de arts (meer bepaald wat betreft stollingsremmende en bloedsuikerverlagende medicatie).