Echo-endoscopie

Het echo-endoscopisch onderzoek laat een gedetailleerde echografie van dieper gelegen orgaanstructuren toe mits gebruik van een uiterst kleine echosonde die met behulp van een endoscoop (kijkbuis) langs een natuurlijke opening (mond of aars) wordt ingebracht.

De unieke combinatie van echografie en endoscopie stelt de arts in staat om specifieke letsels en afwijkingen te onderkennen die onvoldoende zichtbaar zijn met andere beeldvormende technieken zoals CT (Röntgen-stralen) en MRI (magnetische resonantie).

Overigens biedt de methode de mogelijkheidtot het preleveren van weefselfragmentjes voor microscopisch onderzoek en tot het uitvoeren van goed omschreven behandelingen.

Met het oog op het comfort van de patiënt tijdens de procedure wordt ter gelegenheid van het onderzoek van het bovenste spijsverteringsstelsel medicatie toegediend via een infuusnaaldje in de arm.

Het onderzoek van de slokdarm, de maag, de galwegen en het pancreas wordt uitgevoerd na minstens 6 uren vasten (‘nuchter’) en is voor de patiënt vergelijkbaar met een gastroscopie.  Een standaardonderzoek neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

Het onderzoek via de aars (endeldarm) gebeurt na toediening van een lavement en wordt uitgevoerd in linker zijligging.De gemiddelde duur is 10 tot 15 minuten.