Via e-mail kunnen geen medische vragen worden beantwoord – het medisch geheim en uw privacy zijn niet voldoende gegarandeerd en er is de (tuchtrechterlijke) verplichting en de verstandige raadgeving om patiënten daadwerkelijk te zien en te onderzoeken alvorens een advies te geven of een behandeling in te stellen.