CT scan

De CT (computer tomografie) maakt gebruik van Röntgenstralen die vanuit diverse posities ten opzichte van de patiënt door het lichaam worden gestuurd en vervolgens via algoritmes tot een beeld worden verwerkt.In tegenstelling tot de echografie wordt de CT niet gehinderd door de aanwezigheid van gas, lucht of botstructuren.Om de beeldvorming te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van contrastmiddelen die aanleiding kunnen geven tot overgevoeligheidsreacties en de nierfunctie kunnen belasten.

Het onderzoek van de buikholte gebeurt bij voorkeur na minstens 4 uren vasten en na het drinken van een contrastvloeistof over het verloop van anderhalf uur.Soms wordt vooraf ook een contrastmiddel via de endeldarm ingebracht.Meestal wordt tijdens het onderzoek een (joodhoudend) contrastmedium via een infuusnaaldje in de bloedbaan geïnjecteerd met een kortdurend warmtegevoel voor gevolg.Verwittig steeds de arts van een mogelijke allergie ter zake.Een standaardonderzoek neemt 10 tot 15 minuten minuten in beslag.Korte tijd nadien kan een snel voorbijgaande ‘diarree’ optreden als gevolg van de ingenomen contrastvloeistof.