PET CT

In tegenstelling tot de hoger beschreven beeldvormende technieken die gebaseerd zijn op veranderingen in anatomische verhoudingen, structuur, vorm van organen of weefseldichtheid maakt de ‘positron emissie tomografie’ gebruik van wijzigingen …

MRI

MRI (Magnetic Resonance Imaging) maakt gebruik van een krachtige magneet en van radiopulsen om de waterstofatomen van het lichaam (te beschouwen als piepkleine magneetjes) te ‘richten’ terwijl de patiënt in …

CT scan

De CT (computer tomografie) maakt gebruik van Röntgenstralen die vanuit diverse posities ten opzichte van de patiënt door het lichaam worden gestuurd en vervolgens via algoritmes tot een beeld worden …

Echo-endoscopie

Het echo-endoscopisch onderzoek laat een gedetailleerde echografie van dieper gelegen orgaanstructuren toe mits gebruik van een uiterst kleine echosonde die met behulp van een endoscoop (kijkbuis) langs een natuurlijke opening …

Coloscopie

De naam coloscopie is afgeleid van het Grieks en betekent in vertaling ‘kijken in de dikke darm’.Het onderzoek wordt uitgevoerd met een coloscoop of ‘kijkbuis’, bestaande uit een vingerdikke, soepele …

Gastroscopie

De naam gastroscopie is afgeleid van het Grieks en betekent in vertaling ‘kijken in de maag’.Het onderzoek wordt uitgevoerd met een gastroscoop, zijnde een pinkdikke, soepele en stuurbare ‘kijkbuis’ met …

Echografie buikholte

Bij dit onderzoek worden alle niet gashoudende structuren in de buikholte bekeken met behulp van een echosonde die onhoorbaar hoge tonen uitzendt en vervolgens terug opvangt en die na het …