Breng de arts steeds op de hoogte van een eventuele allergie (medicatie, joodhoudend contrast, …).

Antibiotica profylaxe
Meld steeds of u in aanmerking komt voor antibiotica profylaxe bij bepaalde ingrepen (kunstklep, prothesemateriaal, …)

Nuchter zijn betekent
Vasten gedurende minstens 6 uren voorafgaand aan een onderzoek, met uitzondering van het drinken van plat water en de inname van noodzakelijke medicatie.

Medisch handelen
Elke medische handeling, uitgevoerd overeenkomstig de hoogste standaard van veiligheid en competentie, brengt een zeker risico op verwikkeling met zich mee – gezien de medische voorgeschiedenis en het gebruik van bepaalde medicamenten in ruime mate kunnen bijdragen tot het ontstaan ervan is het verstrekken van precieze informatie ter zake van uitzonderlijk belang.