• identiteitskaart.
  • vignetten (een 4-tal) van het ziekenfonds.
  • medicatielijst.
  • verwijsbrief (indien beschikbaar), bloedresultaten (indien beschikbaar), lijst van medische antecedenten (indien beschikbaar).

Wachttijden
Een goed afsprakensysteem staat garant voor het beperken van eventuele wachttijden – tijdig arriveren op de afspraak, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele vertragingen door filevorming in het verkeer en slechte weersomstandigheden, is een bepalende factor in het al dan niet ontstaan van wachttijden.